Evenementen van de AKK

Ieder jaar organiseert de AKK een aantal ritten, makkelijke en moeilijker, alle uitgeschreven door eigen leden. Ritten van één dag of van meerdere dagen. Verder wordt elk jaar een technische sleuteldag georganiseerd, gaan we soms samen op excursie en hebben we thema avonden. Eens per jaar wordt de “Open Kempenrit” georganiseerd die speciaal bedoeld is voor klassieke auto liefhebbers, die graag met onze club willen kennismaken. De club heeft een fantastisch mooi clubblad “In den Olie” dat twee maal per jaar verschijnt. Een blad van de leden voor de leden. Deze website stelt u in staat de evenementenkalender te bekijken, foto’s en verslagen van de ritten te lezen en het allerlaatste nieuws van de club te vernemen.

Evenementen 2023

Datum / Tijd Activiteit Locatie Initiatief nemer (s)
16 februari / 20.00 hr  Algemene Leden Vergadering Café de Mert,
Markt 12, 5521 AL Eersel
Bestuur
18  april / 10.00 hr  Technische dag  Autobedrijf Peter Heijnes,
Kerver 15-17, 5521 DA Eersel
Peter Heijnes en Marcel Raijmakers
16 april / 9.30 hr  Openingsrit  n.t.b. n.t.b.
21 mei / 10.00 hr  Open Kempen Rit de Markt, Eersel Activiteiten commisie en Bestuur
 2 juli / n.t.b. 
 Zomerrit  n.t.b. n.t.b.
13 juli / 20.00 hr  Clubavond n.t.b. n.t.b.
 8-9-10 september / n.t.b.  Driedaagse Rit  n.t.b. n.t.b.
15 oktober / n.t.b.  Slotrit  n.t.b. n.t.b.
 23 november / 20.00 hr  Clubavond n.t.b. Bestuur
15 februari 2024 / 20.00 hr  Algemene Leden Vergadering n.t.b. Bestuur
Activiteiten die mogelijk interessant zijn:    
12 - 15 januari  Interclassics  Maastricht
  3 -   5 maart  Classic Salon  Antwerpen (B)
12 - 16 april  Techno Classica  Essen (D)
29 juni - 2 juli  Le Mans Classic (special)  Le Mans (Fr)
 4 -  6 augustus  Classic Days  Düsseldorf (D)
n.t.b.  Interclassics  Brussel (B)
Alle activiteiten onder voorbehoud. n.b.t.'s worden aangevuld op het moment van bekend worden.


Wanneer u naar verslagen van eerdere activiteiten zoekt klikt u op verslagen in het menu.

Komend evenement:

Algemene Leden Vergadering

donderdag 16 februari 2023

Agenda algemene ledenvergadering AKK op  16-02-2023, alleen voor leden.
Plaats: Café de Mert. Markt 12 Eersel
Aanvang: 20.00 u
Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag secretaris, voorstellen nieuwe leden.
4. Goedkeuring verslag ALV van 24-03-2022 (zie bijlage).
5. Financieel overzicht: Resultaat 2022, begroting 2023.
Verslag kascommissie door Peter Brusselers en Peter Koppens.
Décharge verlenen aan het bestuur.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Verslag activiteitencommissie en agenda voor 2023.
Wie gaat welke rit organiseren?
Samenstelling activiteitencommissie.
Invulling 5 e lustrum in 2024
8. Verslag van de redactie van “In den Olie” en de redactie van de website.
9. Verkiezing bestuur.
10. Commissaris advertenties.
11. Vaststellen contributie, Junior lidmaatschap.
12. Dankzegging leden die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de
AKK in 2022
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
15. Borrel.